POPIS PROJEKTU

Obecné cíle

Obecným cílem projektu je zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel devíti obcí v českorakouském příhraničí spadající do oblasti Novohradských hor (Benešov nad Černou, Malonty, Horní Stropnice, Svatý Ján nad Malší, Žár, Kamenná, Slavče, Olešnice, Petříkov) prostřednictvím realizace tří vzdělávacích kurzů v následujících tématických oblastech:


  • ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI (základy práce s počítačem, základy používání internetu) a rozvoj ostatních digitálních kompetencí (fotografie a zpracování obrazu na PC).
  • FINANČNÍ GRAMOTNOST (dluhová past, rodinný rozpočet, úvěry a práva a povinnosti s nimi spojené, předcházení exekucím).
  • SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST (orientace na trhu, rozpoznání cenových praktik, cena vs. kvalita, prevence před podvodnými praktikami, práva spotřebitele)

Tento obecný cíl bude dosažen naplněním několika následujících specifických cílů:

  1. Prohloubit a obohatit nabídku dalšího vzdělávání cílových skupin. Tato nabídka by se měla stát součástí systému dalšího vzdělávání v dotčeném území a měla by obohatit tento systém o vzdělávací programy, které díky využití moderních technologií a interaktivních metod zvýší kvalitu a dostupnost dalšího vzdělávání.
  2. Umožnit cílovým skupinám získání nových poznatků, praktických dovedností a zkušeností z oblastí, které jsou pro dané území prioritní.
  3. Využít inovativní formy pro vzdělávání dospělých a tak zajistit jejich efektivitu a účinnost v rámci realizovaných kurzů.
  4. Přispět k rozvoji dotčených obcí prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů tak, aby se zvýšila socio-ekonomická stabilita nejen konkrétních členů cílových skupin, ale rovněž subjektů a území (obec, neziskové a další veřejně prospěšné organizace) v rámci kterých jsou členové cílových skupin aktivní.
  5. Vytvořit prostor pro setkávání a vzájemnou komunikacilidí, které spojuje společný zájem o nabízená vzdělávací témata a vytvořit tak přirozené podmínky pro vzájemné poznání a sdílení zkušeností.